Organizace přípravky v sezóně 2018/2019

Dobrý den všem.

Doufáme, že si užíváte prázdnin. Čas kvapí a 24.8.2018 již hrajeme první MÚ, proto Vás budeme v následujících dnech zásobovat novými informacemi ohledně naší přípravky. Kalendáře zápasů a tréninků jsou již hotovy, první trénink máme v pondělí 20.8.2018.

S novým ročníkem dochází v naší přípravce k několika důležitým změnám. Vyhodnotili jsme si účasti na trénincích a akcích týmu a koncepci v minulých letech a rozhodli se, že dále chceme tým směřovat více do výkonnostní úrovně. Nejdůležitější změny následují níže, všechny zde uvedené informace mohou být dodatečně upřesněny či později změněny. Informace o rozdělení do skupin a odkazy na stránky s omluvami naleznete na stránkách v menu Přípravka. V tuto chvíli prosím pouze berte na vědomí:

MÚ pouze v kategorii U11: v nové sezóně se budeme účastnit soutěžních utkání pouze v kategorii U11, a to v okresním přeboru tak jako minulou sezónu. S přechodem ročníku 2009 nám z U9 odchází hráči na kterých stála účast na venkovních zápasech U9. V novém ročníku tak není zajištěna dostatečná účast kluků 2010 a mladších na mistrovských utkáních (MU). Situaci budeme dále sledovat a případně se zúčastníme turnajů U9 v okolí a přes zimu zimní ligy. V mladších ročnících 2011 a výše uvítáme pomoc tatínků, platí, že přípravka bude taková, jakou si ji uděláme, jsme amatérský klub.

Rozdělení přípravky na NÁBOR a VÝBĚR: přípravku jsme si po vyhodnocení minulé sezóny rozdělil bez ohledu na věk na skupiny NÁBOR a VÝBĚR. Jmenné rozdělení do skupin ještě zveřejníme na stránkách.

  • Do skupiny VÝBĚR budou zařazeni hráči, kteří se vyznačují nadprůměrnou tréninkovou i herní disciplínou, výkonností s přihlédnutím k věku a plní podmínku 2/3 účasti na trénincích i turnajích/zápasech (na které byli nominováni). VÝBĚR bude mít 3 tréninky týdně a účastní se MÚ. Omluvy z vážných rodinných a zdravotních důvodů samozřejmě do kvóty nezapočítáváme.
  • Ve skupině NÁBOR budou zařazeni hráči, kteří neplní výše uvedená kritéria, nicméně plní podmínku alespoň 50% účasti na trénincích a turnajích/zápasech (na které byli nominováni). NÁBOR bude mít 2 tréninky týdně. Omluvy z vážných rodinných a zdravotních důvodů samozřejmě do kvóty nezapočítáváme. Na domácí MÚ budeme dle uvážení nominovat 1-2 nejlepší hráče z náboru.

Pouze OMLUVY: abychom ulehčili fungování těm, kteří se poctivě účastní akcí, bude platit, že nominace se nově nepotvrzují, není-li vyžádáno, pouze omlouvají. Kdo se neomluví, má se za to, že se účastní. Neomluvená neúčast je brána jako prohřešek proti pravidlům. Pro omluvy bude vytvořeno jedno trvalé  vlákno pro omluvy z utkání/turnajů a jedno trvalé vlákno pro omluvy z tréninků. Omluva z tréninku může být trvalá, např. Honzík bude chodit v pondělí a čtvrtek, středu vynechá, protože …

Trvalé nominace: Protože je soutěžní kalendář dopředu znám a avizován na stránkách i v Google kalendáři, pak platí, že se na akci nemusíme svolávat, ale automaticky se jí účastníme dle předchozích pokynů. Platí tak, že soutěžních utkání se účastní všichni hráči VÝBĚRu, není-li dopředu v týdnu upřesněno jinak (např. mohou být donominováni nadějní hráči z NÁBORu). Sraz na utkání je vždy 45 minut před výkopem v místě utkání (jak na domácích, tak na venkovních zápase).

 

1 Response

  1. 14.08.2018

    […] Sezóna 2018/2019 […]