PF 2020 a rozloučení

Dobrý den všem mladším žákům a rodičům.

Nejprve Vám chci popřát mnoho úspěchů do nového roku, hodně zdraví a rodinné pohody.

Bohužel fotbalový život někdy přináší i nemilé okamžiky a těžká rozhodnutí. Rozhodl jsem se po 6 letech, po které jsem se věnoval pozořické fotbalové mládeži, přenechat své místo jiným, mladším trenérům. Důvody, které mne k tomu vedou jsou zejména časové, kombinace rodiny, firmy a politiky mi již dále neumožňuje se této dobrovolnické aktivitě věnovat. Přiznávám také, že postupný odchod dobrých trenérů i šikovných hráčů, nedostatek tréninkových prostor a z toho plynoucí zhoršující se trenérské podmínky měly na rozhodnutí také vliv a postupné nadšení se časem měnilo spíše ve frustraci a stres.

Děkuji všem, kteří nám v minulosti pomáhali a vám hráčům přeji, aby SK Pozořice dokázal vytvářet i nadále dobré podmínky ke sportovnímu růstu. Klub byl o mém kroku s předstihem informován a bude Vás v blízké době kontaktovat ohledně pokračování přípravy.

Děkuji, Jiří Kadeřávek.