Pravidla hry

 

Pravidla soutěže MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK

Pravidlo I: Počet hráčů a počet mini týmů

Hraje se s 4 hráči v poli a brankářem. V ZoU může být uvedeno maximálně 16 hráčů.
Souběžně mohou hrát dva mini týmy na dvou hřištích. Nominovaní hráči mohou hrát
za oba mini týmy. V případě nedostatku hráčů je možnost po dohodě se soupeřem
zapůjčení hráče soupeře. Tento hráč bude v ZoU označen písmenem „H“.
Klesne-li počet hráčů pod 3+1, rozhodčí utkání ukončí.

Pravidlo II: Hrací plocha

1. Hrací plocha má rozměry 19 x 30 metrů. Vymezení hřiště je pomocí nízkých met
barevně odlišených v místech vymezujících PÚ a půlku hřiště. Mety rozmístíme
s rozestupem do 4 metrů. V případě zřízení 2 minihřišť musí být od sebe
vzdáleny minimálně 2 metry.
2. PÚ je vymezeno pomyslnou čarou ve vzdálenosti 5,5 metrů od brankových tyčí
přes celou šířku minihřiště.
3. Je vhodné využít stálých čar hřiště v rozích hřišť, ale minihřiště nesmí zasahovat
až ke konstrukci stacionárních branek.

Pravidlo III: Velikost branek
Branky mají rozměr 2 x 5 metrů. V případě více minihřišť je možno udělat branky
z tyčí, přičemž výška branky je 2 metry a šířka 5 metrů.
Pravidlo IV. Hrací doba
Hrací doba je 2 x 20 minut s 5ti minutovou přestávkou (turnajový způsob), nebo 4 x 15
minut s 5ti minutovou přestávkou (starý způsob).
Pravidlo V: Míč
Hraje se s míčem o velikosti č. 3.

Pravidlo VI.: Pozdrav před a po utkání
Před i po skončení utkání se hráči pozdraví hokejovým způsobem (podají si ruce,
nebo si plácnou všichni hráči).

Pravidlo VII: Střídání hráčů
Střídání se provádí hokejovým způsobem. Nejdříve opustí hráč hřiště, a pak vstoupí
střídající. V případě, že střídání závažně zasáhne do průběhu hry, rozhodčí hru
přeruší a nechá dokončit střídání. Míč pak patří poškozenému týmu. V případě dvou
souběžných utkání se může střídající hráč posunout do druhého utkání.

Pravidlo VIII: Zakázaná hra
1. Pokud je zahrána „malá domů“, brankář ji smí chytit rukama. Brankář musí po
jakémkoliv chycení míče dát míč do 6 vteřin na zem nebo rozehrát. Pokud
brankář toto nařízení poruší, rozhodčí si vyžádá míč a podá jej druhému týmu na
půlku hřiště.
2. Kroky brankáře v PÚ se nepočítají. Jakmile položí brankář míč na zem, může
pokračovat ve hře již jen nohou.
3. Brankář nesmí z vlastního PÚ vykopávat přes půlku hřiště bez dopadu míče na
zem (ani „half-volejem“), a nesmí míč přes půlku vyhodit ani rukou.
4. Osobní tresty se hráčům neudělují. Při NCH či hrubém zákroku rozhodčí hráče
vyloučí na 2 minuty, družstvo bude hrát po tuto dobu oslabeno o 1 hráče.

Pravidlo IX: Standardní situace
1. Autové vhazování se provádí vhazováním. Nejbližší bránící hráč musí být
nejméně 2 metry od vhazujícího hráče.
2. Rohové kopy se provádí za vzdálenosti 9 m od branky.
3. Platí ustanovení pravidla 13 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 metrů od místa
přestupku a 5 metrů od brankáře, pokud je standartní situace zahrávaná
z hranice brankového území musí být útočící hráči na úrovni bránící zdi,
respektive nesmí v žádném případě bránit brankáři po celé šíři branky před
rozehráním volného kopu.
4. Pokutový kop je nařízen za porušení pravidel v prostoru PÚ a je zahráván ze
vzdálenosti 7 metrů. Při PK je v brance hráč, který byl v momentě přestupku na
postu brankáře.
5. Neplatí pravidlo o ofsajdu.

Pravidlo X: Výsledek utkání, rozhodčí
1. Rozhodčí je delegován svazem jen u soutěží OP, ostatní utkání řídí „týmový
rozhodčí´“. Každý oddíl musí mít svého „týmového rozhodčího“, pro případ
nedostavení se delegovaného rozhodčího. Týmový rozhodčí musí znát tato
pravidla, za což odpovídá pořádající oddíl. Utkání mohou řídit osoby starší 15 let.
Za vyplnění a odeslání ZoU je zodpovědný HR, případně domácí tým. Pokud
dojde v řízení utkání ke kritické situaci, která hrozí tím, že by ji nezletilý rozhodčí
nezvládl, např. rozepře rodičů, trenérů, hráčů apod., řeší nastalý problém
funkcionáři domácího oddílu. Hraje se bez AR.
2. ZoU se vyplňuje stejným způsobem jako ZoU z ostatních utkání přes IS.
3. Všichni hráči musí být registrováni a musí být členy FAČR.